Dobro došli na veb stranici Projekta Bratimljenja finansiran od strane EU “Dalja podrška obrazovanja javne bezbednosti na Kosovu. Projekat se realizuje od strane Finske i Estonije u punoj saradnji sa Kosovskim vlastima. Radimo u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) u Vučitrnu.

Pročitaj više

 

Cilj projekta bratimljenja EU “Dalja podrška obrazovanja javne bezbednost na Kosovu” KS 14 IB JH 01 je dalje poboljšanje obrazovnog sistema za pravosuđe i agencije javne bezbednosti na Kosovu, kao i za uspešnu implementaciju Strategije razvoja i akcionog plana za godine 2014. – 2018, i da se stvori održivna obuke stručne strukture za sve agencije javne bezbednost u KAJB. Novi programi će biti implementiran od KAJB u bliskoj saradnji sa svim agencijama javne bezbednosti, kao što je predviđeno zakonom o KAJB. Sistem interne kontrole kvaliteta u KAJB treba da bude prilagođen za potrebe stručne obuke, koji podržava proces validacije novog programa za otvaranje studija u 2018, a prijave za akreditaciju će biti izrađene u skladu sa kriterijumima koji su definisani od strane Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije.

Nadalje uprkos dalje podrške Upravnog odbora KAJB kao nadležni organ za sve odluke na strateškom nivou, uključujući odobrenje novih nastavnih programa imaće i savetovanje članova upravnog odbora na individualnom nivou kako bi se omogućilo održivanje koordinacije stručne obuke za agencije za javnu bezbednost na najviši nivo. To znači lakši, brž i fleksibilniji pristup okruženja za učenje, modernog sistema savetovanje studenata i e-learning iskustvo. Studija izvodljivosti za potencijalnih studija master nivoa će biti pokrenut u saradnji sa OEBS-om, kako bi se utvrdile potrebe i mogućnosti da se uspostavi program master nivo u KAJB.

Drugi cilj projekta bratimljenja je da podrži KAJB u razvoju programa Bachelor, kako bi se podstavila bolja korelacija sa potrebama uglednih agencija i akademskih performansi. Projekat je počeo sa analizom praznina o razlikama između očekivanja svih interesnih grupa i stvarnosti, a potom je jasan putokaz sa aktivnostima za realizaciju predpostavljen. Postoji razvoj u vezi sa mobilnost osoblja u toj oblasti, što je opet jedan od ključnih faktora uspeha Bolonjske deklaracije.

Konačno doprinos KAJB Institutu za istraživanje i razvoj da postane potpuno funkcionalan za dobrobit svih agencija javne bezbednosti na Kosovu služi ukupnu svrhu projekta da se obezbedi visok kvalitet obrazovanja, istraživanja i razvoja javne bezbednosti i sigurnosti na Kosovu. Uključujući i jačanje saradnje sa domaćim i međunarodnim istraživačkim organizacijama, i sprovođenje relevantne studije u oblasti javne bezbednosti koji će biti od koristi za sve agencije javne bezbednosti na Kosovu i njihovom procesu kreiranja politike.

Pročitaj manje

Prezentacija istraživanja, 20.12.2017

Objavljen je istraživački izveštaj na temi “Uticaj zatvorskog okruženja za zatvorenike muškarce u zatvoru Dubrave i zatvorenika žena u zatvoru u Lipljane”

Informacije

Projekat Bratimljenja “Dalja podrška obrazovanja javne bezbednosti na Kosovu” biće na godisni odmor:
od 21 decembra do 8 januara 2018.

Želimo vam sretan Božić i sretnu novu godinu!

Peta sednica Upravnog Komiteta Projekta Bratimljenja

Vučitrn, 14 Juni 2017 – U Akademiji Kosova za Javnu Bezbednost (AKJB), danas je održana peta sednica Upravnog Komiteta Projekta bratimljenja, “Dalja podrška obrazovanja u javnoj bezbednosti na Kosovu”, gde su prisutni tokom prezentacije ocenili da je obeležen napredak u realizaciji ovog projekta.

Upravni odbor projekta bratimljenja

Peti sastanak Upravnog odbora projekta bratimljenja “Dalja podrška javnu bezbednost, obrazovanje na Kosovu” (KS 14 IB JH 01) će se održati u sredu 14.06.2017, od 10:00 – 12:00; u Kosovskoj Akademiji za javnu bezbednost, Vučitrn / Vučitrn;

Vučitrn, 17 mart 2017

U Akademiji Kosova za Javnu Bezbednost (AKJB), danas je održana četvrta sednica Upravnog Komiteta Projekta Zbratimljenja, “Dalja podrška obrazovanja u javnoj bezbednosti na Kosovu”, gde su prisutni tokom prezentacije ocenili da je obeležen napredak u realizaciji ovog projekta.